มติ ครม. ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ 11-18 เม.ย. นี้

มติ ครม. ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ 11-18 เม.ย. นี้

มติ ครม. ยกเว้นเก็บเงิน ทางหลวงพิเศษ 2 เส้น หมายเลข 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์ 11-18 เม.ย. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนกลับภูมิลำเนา