กทม.แจง ยกเลิกแผงลอยทางเท้า ตลาดห้วยขวาง

กทม.แจง ยกเลิกแผงลอยทางเท้า ตลาดห้วยขวาง

กทม.จัดระเบียบ ผู้ค้าบนทางเท้าตลาดห้วยขวาง ที่อยู่ในจุดผ่อนผัน จำนวน 599 ราย โดยยกเลิกจุดผ่อนผันทั้งหมด ยืนยันจะไม่อนุญาตให้ตั้งแผงขายบนทางเท้าอีกต่อไป