สุดซวย! หนุ่มยืมเงินพ่อไม่ได้ คว้าอีโต้มาฟันเพื่อนลึกถึงกระดูก

สุดซวย! หนุ่มยืมเงินพ่อไม่ได้ คว้าอีโต้มาฟันเพื่อนลึกถึงกระดูก

หนุ่มเมืองคอนไปหาเพื่อนรักนั่งคุยกันอยู่ดีๆ เพื่อนหันไปขอเงินพ่อ แต่ไม่ได้ สุดท้ายคว้ามีดอีโต้ฟัน บาดเจ็บเย็บ 12 เข็ม