19 ผู้เกี่ยวข้อง! ดอดเข้าให้ข้อมูลระบบกองทุนเสมาฯเพิ่ม

19 ผู้เกี่ยวข้อง! ดอดเข้าให้ข้อมูลระบบกองทุนเสมาฯเพิ่ม

ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตโครงการเสมาพัฒนาชีวิต เชิญผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนเสมาฯ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม 19 คน