Exclusive: จากผู้ “บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน” สู่ 3 รางวัลระดับนานาชาติ

Exclusive: จากผู้ “บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน” สู่ 3 รางวัลระดับนานาชาติ

“บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน” ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองใด หากแต่เป็นโครงการหนึ่งของ ‘ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ’ ดร.หนุ่มจากแดนอีสาน ซึ่งไม่ใช่ ดร.ผู้เรียนจบในระดับปริญญาเอกทั่วไป แต่มีประวัติในด้านการเรียนและการทำงานที่ไม่ธรรมดา.

เปิดใจ นศ.ไทย ถึงเส้นทางคว้าทุนรัฐบาลจีน ชี้อยากกลับมาเพิ่มศักยภาพระบบรางไทย

เปิดใจ นศ.ไทย ถึงเส้นทางคว้าทุนรัฐบาลจีน ชี้อยากกลับมาเพิ่มศักยภาพระบบรางไทย

Beijing Jiaotong University หรือที่รู้จักกันในชื่อ Northen Jiaotong University มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ อเมริกาเหนือ ที่ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 คน จากประเทศต่างๆ 20 ประเทศ