คอทุเรียนเตรียมฟิน !! จันทบุรีเก็บเกี่ยวทุเรียนกว่า 1.2 แสนตัน

คอทุเรียนเตรียมฟิน !! จันทบุรีเก็บเกี่ยวทุเรียนกว่า 1.2 แสนตัน

ทุเรียนจันทบุรีเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วกว่า 127,222 ตัน หรือร้อยละ 45.59 ส่งผลให้ราคาสูง ส่วนผลไม้ชนิดอื่นเริ่มทยอยออกสู่ตลาด