ขายทุเรียนหลง-หลินลับแล ออนไลน์ ยอด 1แสน บ./วัน

ขายทุเรียนหลง-หลินลับแล ออนไลน์ ยอด 1แสน บ./วัน

ชมรมชาวสวนทุเรียนตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เผย ขาย ทุเรียนหลง-หลินลับแล ผ่านเฟสบุ๊คและไลน์ มีรายได้หมุนเวียน 1แสนบาท ต่อวัน