ศาลยุติธรรมจ่อชง ‘ธนฤกษ์ นิติเศรณี’ นั่งประธานศาลอุทธรณ์คนใหม่

ศาลยุติธรรมจ่อชง ‘ธนฤกษ์ นิติเศรณี’ นั่งประธานศาลอุทธรณ์คนใหม่

สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมเสนอบัญชีรายชื่อ ธนฤกษ์ นิติเศรณี ขึ้นเป็น ประธานศาลอุทธรณ์ คนใหม่ ให้ อนุก.ต.พิจารณา 27 ก.ค.นี้