เฟด ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ส่งสัญญาณปรับขึ้นอีกในปีนี้

เฟด ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ส่งสัญญาณปรับขึ้นอีกในปีนี้

เฟด มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.5% ถึง 1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมส่งสัญญาณปรับขึ้นอีกในปีนี้