จ่อปิดถนนเส้น 3259 หวังคืนธรรมชาติให้สัตว์ป่า ขณะที่ช้างป่าถูกชน ทส. เร่งติดตาม

จ่อปิดถนนเส้น 3259 หวังคืนธรรมชาติให้สัตว์ป่า ขณะที่ช้างป่าถูกชน ทส. เร่งติดตาม

ทส. เตรียมปิดถนนเส้นหลัก 3076 ถาวร หลังถนนเส้นใหม่สร้างเสร็จปี 2562 หวังคืนพื้นที่ให้สัตว์ป่า และลดอุบัติเหตุ เร่งติดตามช้างป่าถูกชน