บีโอไอ หนุนธุรกิจ โรงพยาบาล-ท่องเที่ยว ลงทุนในเนปาล

บีโอไอ หนุนธุรกิจ โรงพยาบาล-ท่องเที่ยว ลงทุนในเนปาล

บีโอไอ โดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เผยโอกาสทองการลงทุนในประเทศเนปาล โดยธุรกิจด้านโรงพยาบาล และบริการด้านท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกับคณะผู้แทนหอการค้าเนปาล (Nepal Chamber of Commerce)…

ธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เร่งปรับกลยุทธ หลังกลุ่มทัวร์จีนลดลง

ธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เร่งปรับกลยุทธ หลังกลุ่มทัวร์จีนลดลง

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอเมริกา ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แม้ขณะนี้ นักท่องเที่ยวจีน จะลดลงก็ตาม ทั้งนี้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว จึงต้องเร่งปรับกลยุทธใหม่

ธุรกิจท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง คนไทยนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนม

ธุรกิจท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง คนไทยนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนม

แนวโน้มทิศทางของผู้ประกอบการไตรมาสสุดท้าย เผย ธุรกิจท่องเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง คนไทยนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนม