เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินนกแอร์บินตรงเส้นทาง ดอนเมือง – เพชรบูรณ์

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินนกแอร์บินตรงเส้นทาง ดอนเมือง – เพชรบูรณ์

เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินนกแอร์ เส้นทางดอนเมือง – เพชรบูรณ์ หวังกระตุ้นการเดินทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ผู้โดยสารเฮ! นกแอร์เปิดบินตรง ดอนเมือง-เพชรบูรณ์-ดอนเมือง 2 มิ.ย.นี้

ผู้โดยสารเฮ! นกแอร์เปิดบินตรง ดอนเมือง-เพชรบูรณ์-ดอนเมือง 2 มิ.ย.นี้

ผู้โดยสารเฮ! นกแอร์เปิดบินตรง ดอนเมือง-เพชรบูรณ์-ดอนเมือง 2 มิ.ย.นี้  โดยวิ่งสัปดาห์ละ 2 เที่ยว ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 25 นาที