ไขปมสงสัย สิทธิพิเศษ “ที่นั่งนักบิน”

ไขปมสงสัย สิทธิพิเศษ “ที่นั่งนักบิน”

เผยสิทธิพิเศษนักบิน รายการGood Morning Thailand ทางช่อง MONO29 เปิดเผยถึงสิทธิพิเศษของนักบิน อันดับแรกคือ สิทธิประโยชน์เบื้องต้นของนักบิน ซึ่งจะเหมือนกันทุกสายการบิน อาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่เรื่องการให้สิทธิที่นั่งชั้นเฟิร์สต์คลาสแก่นักบิน หากต้องการนั่ง เนื่องจากต้องพักผ่อนเพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ เป็นเรื่องที่ต้องได้รับสิทธิ…

ผลสอบนักบินแย่งที่นั่งผู้โดยสาร จะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า

ผลสอบนักบินแย่งที่นั่งผู้โดยสาร จะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยผลสอบสวนข้อขัดแย้ง กรณีเครื่องบินดีเลย์ กว่า 2 ชั่วโมง เนื่องจากนักบินเรียกร้องนั่งชั้นเฟิร์สคลาส จนผู้โดยสารต้องสละที่นั่ง จะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า จากกรณีสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 971 ซูริก-กรุงเทพฯ ดีเลย์…