นักบินพารามอเตอร์ หวังขึ้นบินถ่ายรูป กลับเจอลมกระโชก ค้างอยู่บนต้นไม้นาน 2 ชม.

นักบินพารามอเตอร์ หวังขึ้นบินถ่ายรูป กลับเจอลมกระโชก ค้างอยู่บนต้นไม้นาน 2 ชม.

นักเล่นร่มบิน นำพารามอเตอร์ขึ้นบินถ่ายรูปบรรยากาศ เจอลมกระโชก เตรียมนำเครื่องลงแต่เกิดขัดข้อง ลมพาไปติดบนยอดต้นมะขามเก่าแก่สูงกว่า 25 เมตร นาน 2 ชม.