กกต. นับคะแนนใหม่เขต 1 นครปฐม หลังผู้สมัครอนาคตใหม่ ร้อง กกต. ปมรวมคะแนนผิด

กกต. นับคะแนนใหม่เขต 1 นครปฐม หลังผู้สมัครอนาคตใหม่ ร้อง กกต. ปมรวมคะแนนผิด

กกต. นับคะแนนใหม่เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม หลังผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ ร้อง กกต. เพราะการรวมคะแนนผิดพลาด