เผยแล้ว นางสงกรานต์ปี 2561 ‘นางมโหธรเทวี’ ชี้น้ำจะน้อย แต่ข้าวปลาสมบูรณ์

เผยแล้ว นางสงกรานต์ปี 2561 ‘นางมโหธรเทวี’ ชี้น้ำจะน้อย แต่ข้าวปลาสมบูรณ์

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศนางสงกรานต์ ประจำปี 2561 ปีนี้คือ นางมโหธรเทวี เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง และปีนี้น้ำจะน้อย แต่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์