พระมหารัชมังคลาจารย์ ขอนายกบริหารปท.สำเร็จ

พระมหารัชมังคลาจารย์ ขอนายกบริหารปท.สำเร็จ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอให้ นายกฯ-ครม.บริหารประเทศชาติประสบความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณธรรม