ประยุทธ์เปิดงาน ต้านคอร์รัปชั่น ขอชาติเดินหน้าทำประเทศสงบ

ประยุทธ์เปิดงาน ต้านคอร์รัปชั่น ขอชาติเดินหน้าทำประเทศสงบ

‘พล.อ.ประยุทธ์’ เปิดงาน ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 ขอชาติเดินหน้า ยึดโปร่งใสทำประเทศสงบมีบุคคล เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง