ยงยุทธ ยัน ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติ  ก่อน 5 ธ.ค.

ยงยุทธ ยัน ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติ ก่อน 5 ธ.ค.

พล.อ.ประชากล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ เพราะหมู่บ้านติดกับคลองประปา การบริหารจัดการน้ำจึงต้องระมัดระวัง เพราะจะทำให้เกิดปัญหากับกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการที่ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ สูงกว่าเมืองเอก จึงมีทางเดียวคือการสูบน้ำออก ซึ่งกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด …