โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯสงขลาเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพอาสารักษาดินแดน

โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯสงขลาเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพอาสารักษาดินแดน

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ สงขลา เชิญพวงมาลาหลวง-พวงมาลา พระราชินี ใน ร.9 วางหน้าหีบศพ “นายหมู่ตรี จรัญ จันทมณี” วันนี้ เวลา 16.00…