สาธารณสุข ยันคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ แม้ระบาดหนักในหลายพื้นที่

สาธารณสุข ยันคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ แม้ระบาดหนักในหลายพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่สามารถควบคุมได้ เผยสถิติปีนี้ลดลงจากปี 2560