ชาวบ้านคัดค้าน ย้ายลิงลพบุรีไปนิคมลิง มองเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ชาวบ้านคัดค้าน ย้ายลิงลพบุรีไปนิคมลิง มองเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ชาวบ้านบางส่วน ไม่เห็นด้วยหากจะย้ายลิงในตัวเมืองลพบุรี ไปอยู่ในนิคมลิง เนื่องจากเห็นว่าลิงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี