ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

เปิดกรุ! บัญชีทรัพย์สิน ส.ว.หลังพ้นตำแหน่ง 2 พ.ค.57 “นิคม ไวยรัชพานิช” อดีตประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ขณะรสนามีทรัพย์สินกว่า 12…

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

เปิดกรุ! บัญชีทรัพย์สิน ส.ว.หลังพ้นตำแหน่ง 2 พ.ค.57 “นิคม ไวยรัชพานิช” อดีตประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ขณะรสนามีทรัพย์สินกว่า 12…

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

เปิดกรุ! บัญชีทรัพย์สิน ส.ว.หลังพ้นตำแหน่ง 2 พ.ค.57 “นิคม ไวยรัชพานิช” อดีตประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ขณะรสนามีทรัพย์สินกว่า 12…

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.’นิคม-สุรชัย’รวยกว่าร้อยล้าน

เปิดกรุ! บัญชีทรัพย์สิน ส.ว.หลังพ้นตำแหน่ง 2 พ.ค.57 “นิคม ไวยรัชพานิช” อดีตประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ขณะรสนามีทรัพย์สินกว่า 12…