ฮือฮา! สวนสัตว์สงขลารับสมาชิกใหม่ ‘ลูกนิลกาย’ รูปร่างคล้ายวัวผสมกับม้า

ฮือฮา! สวนสัตว์สงขลารับสมาชิกใหม่ ‘ลูกนิลกาย’ รูปร่างคล้ายวัวผสมกับม้า

ฮือฮา! สวนสัตว์สงขลารับสมาชิกใหม่ ‘ลูกนิลกาย’ รูปร่างคล้ายวัวผสมกับม้า พิเศษช่วงเดือน มี.ค. ผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าชมฟรี