เตือน 30 จังหวัดเสี่ยง ให้เตรียมพร้อมรับมือพายุ แกมี

เตือน 30 จังหวัดเสี่ยง ให้เตรียมพร้อมรับมือพายุ แกมี

หลังพัดผ่านเวียดนาม-ลาวในช่วงวันที่ 6-7ต.คนี้ ขณะที่ผู้ว่าฯ มั่นใจ กทม.ระบายน้ำทัน แม้จะมีฝนหนักจากอิทธิพลของพายุ