อย. แจง คุมเข้มการผลิตน้ำปลาไทย ย้ำ สุ่มตรวจไม่พบสารพิษที่เป็นอันตราย 

อย. แจง คุมเข้มการผลิตน้ำปลาไทย ย้ำ สุ่มตรวจไม่พบสารพิษที่เป็นอันตราย 

อย. แจง คุมเข้มกระบวนการผลิต น้ำปลา ต้องได้มาตรฐานก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ต้องไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย ย้ำ สธ. สุ่มตรวจน้ำปลา ทุกตัวอย่างไม่พบสารพิษที่เป็นอันตราย

กรมประมงชี้แจ้ง ประเด็น FDA สหรัฐฯแบน ‘น้ำปลาไทย’

กรมประมงชี้แจ้ง ประเด็น FDA สหรัฐฯแบน ‘น้ำปลาไทย’

อธิบดีกรมประมง ชี้แจงประเด็น FDA สหรัฐฯแบน ‘น้ำปลาไทย’ ย้ำไม่ได้แบนการนำเข้าน้ำปลาไทยทั้งหมด ชี้การสุ่มตรวจสารก่อมะเร็งไม่ได้อยู่ในข้อกำหนด

นายก ส.ผู้ผลิตอาหารฯปัด ‘น้ำปลาไทย’ ถูกแบนยันได้มาตรฐาน

นายก ส.ผู้ผลิตอาหารฯปัด ‘น้ำปลาไทย’ ถูกแบนยันได้มาตรฐาน

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ยืนยัน น้ำปลาไทย ได้มาตรฐานสากล ไม่ได้ถูกสหรัฐฯแบน แต่มีผู้ส่งออกบางราย ติดขัดปัญหาด้านเอกสาร จนทำให้สินค้าถูกกัก

ร้านอาหารไทย 5,000 ร้านวุ่น หลังสหรัฐฯ สั่งแบนน้ำปลาไทย !!

ร้านอาหารไทย 5,000 ร้านวุ่น หลังสหรัฐฯ สั่งแบนน้ำปลาไทย !!

FDA สั่งแบนน้ำปลาจากไทย รวม 4 บริษัท ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ ที่ขาดแคลนเครื่องปรุงสำคัญในการประกอบอาหาร หลังสุ่มตรวจพบสารก่อมะเร็ง