ชาวสวนปาล์มขู่ให้เวลารัฐ 2 สัปดาห์แก้ราคาตก เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่

ชาวสวนปาล์มขู่ให้เวลารัฐ 2 สัปดาห์แก้ราคาตก เตรียมเคลื่อนไหวใหญ่

สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังยืนยันขู่ให้เวลารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำภายใน 2 สัปดาห์ หากราคายังไม่ดีขึ้น จะนัดเคลื่อนไหวใหญ่แน่นอน