ผู้เสียหายร้องศาลปกครอง โรงงานเฟอร์นิเจอร์เสียงดังรบกวน ปล่อยกลิ่นเหม็น

ผู้เสียหายร้องศาลปกครอง โรงงานเฟอร์นิเจอร์เสียงดังรบกวน ปล่อยกลิ่นเหม็น

ผู้เสียหาย ร้องศาลปกครอง หลังรับผลกระทบจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ส่งเสียงดังรบกวน ปล่อยกลิ่นเหม็น สร้างมลพิษ