โรงงานใน จ.ระยองประกาศปิดตัวอีก ทำกว่า 400 ชีวิตตกงาน !!

โรงงานใน จ.ระยองประกาศปิดตัวอีก ทำกว่า 400 ชีวิตตกงาน !!

โรงงานผลิตผ้าใบยางรถยนต์ ในนิคมมาบตาพุด ระยอง ประกาศ เลิกจ้างพนักงาน 400 ชีวิต สาเหตุจากการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ