ผู้ปกครอง-ครู รร.เซนต์คาเบรียล ยื่นข้อเรียกร้องถึงการบริหารงานไม่โปร่งใส

ผู้ปกครอง-ครู รร.เซนต์คาเบรียล ยื่นข้อเรียกร้องถึงการบริหารงานไม่โปร่งใส

ผู้ปกครองครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นัดแต่งชุดดำยื่นข้อเรียกร้องผู้อำนวยการโรงเรียนหลังไม่มั่นใจการบริหารงบประมาณที่อาจไม่โปร่งใส