“ไทย-อิเหนา” ฝันเป็นเจ้าภาพร่วมจัด “บอลโลก 2018” ถือเป็นการเสริมศักยภาพประชาคมอาเซียน

“ไทย-อิเหนา” ฝันเป็นเจ้าภาพร่วมจัด “บอลโลก 2018” ถือเป็นการเสริมศักยภาพประชาคมอาเซียน

นายกฯ ฝันอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดบอลโลก “กรณ์” เผยเอกชน 4 ประเทศเป็นตัวชง หวังสร้างโอกาสการค้า-ลงทุน-สังคมให้ประชากร 580 ล้านคน