‘บางแสน’ น้ำใสมาก!! ใสทุกจุด ตั้งแต่หาดวอนถึงแหลมแท่น

‘บางแสน’ น้ำใสมาก!! ใสทุกจุด ตั้งแต่หาดวอนถึงแหลมแท่น

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพชายหาด ‘บางแสน’ น้ำทะเลใส เผยน้ำทะเลใสๆเช่นนี้ มีให้เห็นตั้งแต่ ‘หาดวอน’ จนถึง ‘แหลมแท่น’ สามารถพบเห็นได้ในช่วงปลายปี เมื่อเข้าสูฤดูหนาว