ตลาดข้างบ้านป้าทุบรถยังเปิดขายปกติ หลัง กทม.มีคำสั่งให้ไปแก้ระเบียบใน 7 วัน

ตลาดข้างบ้านป้าทุบรถยังเปิดขายปกติ หลัง กทม.มีคำสั่งให้ไปแก้ระเบียบใน 7 วัน

ตลาดข้างบ้านป้าทุบรถยังเปิดขายของปกติ แต่อยู่ในความดูแลของเทศกิจ หลังกทม.มีคำสั่งให้เจ้าของตลาดไปดำเนินการแก้ไขระเบียบให้ถูกต้อง ใน 7 วัน