ฝันอีกไกลหรือใกล้เป็นจริง? นโยบายบ้านคนจน 6 แสน ผ่อน4พัน

ฝันอีกไกลหรือใกล้เป็นจริง? นโยบายบ้านคนจน 6 แสน ผ่อน4พัน

ล่าสุดมีข่าวดีจากทางรัฐบาลว่ามีการเตรียมตัวไฟเขียวโครงการบ้านคนจนเพื่อให้คนรายได้น้อยได้มีบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจ