ศิลปินเชียงใหม่ แสดงพลังผ่านงานศิลปะ เรียกร้องรื้อบ้านพักตุลาการ

ศิลปินเชียงใหม่ แสดงพลังผ่านงานศิลปะ เรียกร้องรื้อบ้านพักตุลาการ

ศิลปินเชียงใหม่จัดกิจกรรม ลงมาเต๊อะ คัดค้านหมู่บ้านป่าแหว่ง เปิดรับกรีนข้อความ แสดงพลังผ่านงานศิลปะเรียกร้องรื้อบ้านตุลาการออกจากดอยสุเทพ