ไพบูรณ์ ยื่นตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป หนุนประยุทธ์นั่งนายกฯคนกลาง

ไพบูรณ์ ยื่นตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป หนุนประยุทธ์นั่งนายกฯคนกลาง

ไพบูลย์ ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป พร้อมแสดงจุดยืนให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเป็นนายกฯคนกลาง