จิรายุเชื่อ ประชาธิปัตย์เตรียมเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เป็นเรื่องจริง

จิรายุเชื่อ ประชาธิปัตย์เตรียมเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เป็นเรื่องจริง

สาเหตุที่ว่า นายอภิสิทธิ์ เลือกใช้คนเฉพาะกลุ่มที่มีวัยใกล้เคียงกัน แต่ผู้ใหญ่ในพรรคไม่มีบทบาท