“วันชัย”แนะ”ประยุทธ์”อยากปรองดอง ต้องคุย”ทักษิณ”

“วันชัย”แนะ”ประยุทธ์”อยากปรองดอง ต้องคุย”ทักษิณ”

“วันชัย สอนศิริ” แนะ “ประยุทธ์” นัด “ทักษิณ” และคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่าย เจรจาเร่งด่วน และเเจ้งผลต่อ ปชช.เพื่่อเข้าสู่