ยิ่งลักษณ์ จัดทัพเอง ตั้งงานรัฐมนตรี โทรโข่งเคลียร์ ปชช.-สื่อฯ ทุกปัญหา ฤๅปัดปัญหาตัวเอง

ยิ่งลักษณ์ จัดทัพเอง ตั้งงานรัฐมนตรี โทรโข่งเคลียร์ ปชช.-สื่อฯ ทุกปัญหา ฤๅปัดปัญหาตัวเอง

รัฐบาลยังหวังเป็นการให้ข้อมูลเชิงรุกหลากหลายรูปแบบ และหวังว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของรัฐบาลมากขึ้น