นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี

นายกฯ เป็นประธานประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี คาดหารือแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด