กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าฯอดอาหาร จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการฯ

กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าฯอดอาหาร จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการฯ

กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา ประกาศอารยะขัดขืนขั้นสูงสุด หน้าที่ทำการ UN อดอาหาร จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน