ยิ่งลักษณ์ กวาดเรียบสถิติ “ครั้งแรก” ในประวัติศาสตร์ไทย

ยิ่งลักษณ์ กวาดเรียบสถิติ “ครั้งแรก” ในประวัติศาสตร์ไทย

ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการเมืองไทย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถลงมติถอดถอนฝ่ายบริหารสำเร็จบตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐสภามา

‘ปฏิรูปประเทศ’ บทพิสูจน์ คนชนะเขียน ‘ประวัติศาสตร์’

‘ปฏิรูปประเทศ’ บทพิสูจน์ คนชนะเขียน ‘ประวัติศาสตร์’

เริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สำหรับ “แผนปรองดอง” ของรัฐบาล โดยเฉพาะการลบคำปรามาสว่า “เป็นนามธรรม” พูดไปเพื่อ “ซื้อเวลา” เตะถ่วงหวังอยู่ในอำนาจให้นานที่สุด…