เมืองผู้ดี กลับลำ เตรียมตรวจอีโบลา ผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดง

เมืองผู้ดี กลับลำ เตรียมตรวจอีโบลา ผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดง

ทางการอังกฤษเตรียมตรวจสอบคัดกรองผู้สุมเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกที่มีการระบาด