ภัยพิบัติยังไม่จบ รุนแรงขึ้นในทุกๆปี ไทยในพื้นที่เสี่ยงต้องรับมือ

ภัยพิบัติยังไม่จบ รุนแรงขึ้นในทุกๆปี ไทยในพื้นที่เสี่ยงต้องรับมือ

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ มากครั้ง และมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น