เศร้า! ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ออกแบบพระอุโบสถวัดโสธรฯ เสียชีวิตแล้ว

เศร้า! ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ออกแบบพระอุโบสถวัดโสธรฯ เสียชีวิตแล้ว

ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ออกแบบพระอุโบสถวัดโสธรฯ เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคชรา ญาตินำศพตั้งสวดพระอภิธรรม ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม กทม.