กษัตริย์ซาอุฯ ปลดนายทหารระดับสูง-แต่งตั้งรมช.หญิง

กษัตริย์ซาอุฯ ปลดนายทหารระดับสูง-แต่งตั้งรมช.หญิง

กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียสั่งปลดนายทหารระดับสูงในกองทัพหลายตำแหน่ง รวมทั้งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญคนใหม่ ที่มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย