สุดยอด! ศิริราชปลูกถ่ายหัวใจ ตับ ไต ในผู้ป่วยรายเดียวสำเร็จ

สุดยอด! ศิริราชปลูกถ่ายหัวใจ ตับ ไต ในผู้ป่วยรายเดียวสำเร็จ

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ ตับ ไต ในผู้ป่วยรายเดียวสำเร็จ ครั้งแรกในเอเชีย ใช้เวลาผ่าตัดกว่า 12 ชั่วโมง พักฟื้นเพียง 83 วัน