เกษตรกรปลูก ‘แตงโม’ สร้างรายได้ปีละ 3 แสน บนเนื้อที่ 13 ไร่

เกษตรกรปลูก ‘แตงโม’ สร้างรายได้ปีละ 3 แสน บนเนื้อที่ 13 ไร่

เกษตรกรในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 13 ไร่เศษ ปลูกแตงโมพันธ์กินรี 188 ขายสร้างรายได้งาม โดยจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 3 แสนบาท

แล้งหนัก! ชาวนา จ.พะเยาหันปลูกแตงโม พืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ดี

แล้งหนัก! ชาวนา จ.พะเยาหันปลูกแตงโม พืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ดี

ชาวนาจังหวัดพะเยา หันปลูกแตงโมพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้ หลังเคยทำนาปรังมาแทบทุกปี แต่ปีนี้ต้องประสบภาวะแล้งหนัก