ชายตาบอด 2 ข้าง ปอกมะพร้าวเลี้ยงครอบครัว – ดูแลแม่ที่แก่ชรา

ชายตาบอด 2 ข้าง ปอกมะพร้าวเลี้ยงครอบครัว – ดูแลแม่ที่แก่ชรา

คุณตา ตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง รับจ้างปอกมะพร้าวลูกละ 1 บาท หาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและดูแลแม่ที่แก่ชรา