โปรดฟังอีกครั้ง! หยุดได้แล้ว ความเชื่อผิดๆ ดื่มปัสสาวะรักษาโรค

โปรดฟังอีกครั้ง! หยุดได้แล้ว ความเชื่อผิดๆ ดื่มปัสสาวะรักษาโรค

ถ้าไม่หยุด ก็อย่ามาชวนคนอื่นดื่ม หลังพบมีครู – จนท.สาธารณสุข ชวนให้คนกินปัสสาวะรักษาโรค ชี้ทำไม่ได้จริง แนะอยากสวยไกลโรคดื่มน้ำเปล่าแทน